Ajánlatunk kormányzati szerveknek

 

Vezeték nélküli adatforgalommal működő térfigyelő és adathálózati rendszerek

Miért?... Egyre nagyobb igény mutatkozik az Önkormányzatok részéről arra, hogy a településeken növeljék az állampolgárok biztonságérzetét, elégedettségét. Azonban az ennek érdekében kiépített rendszerek telepítése, későbbi üzemeltetése jelentős anyagi terheket ró az adott településekre.Ennek a problémának a megoldására kínálunk technikai megoldást oly módon, hogy az Önkormányzatok által működtetett, vagy működtetni kívánt informatikai és telekommunikációs alrendszereket egy komplex rendszerbe integráljuk. Ez lehetőséget nyújt arra, hogy az egyes alrendszerek telepítési, és üzemeltetési költségei fajlagosan jelentős mértékben csökkenjenek.

Mit jelent ez a gyakorlatban?Egy adott település önkormányzatának több intézmény üzemeltetése a feladata. E mellett vannak olyan kiszolgáló létesítmények is, melyek vagy az előbbiek zavartalan működése szempontjából fontosak, vagy konkrétan nem az Önkormányzat feladatkörébe tartoznak, de azok magas szintű kiszolgálása jelentősen emeli a településen lakók elégedettségét. Vannak továbbá olyan feladatok is, amelyek ellátását az Önkormányzat valamilyen társ szervezettel, vagy hatósággal közösen ( például a térfigyelő rendszer, ahol a partner a rendőrség, valamint a közterület felügyelet ) végzi.Ezek a rendszerek több különálló szolgáltató által működtetett, felügyelt alrendszerből állnak. Így ezek esetében mind a telepítés mind a fenntartás jelentős fajlagos költségterhet generál.A mi megoldásunk ezen rendszerek egymásba integrálását jelenti, ami lehetőséget biztosít olyan kiegészítő szolgáltatások bevonására, mint a WIFI Hot Spot, segélyhívó rendszer, mobil térfigyelők alkalmazása.

Rendszerünkkel elkerülhető a jelentős költségráfordítás, illetve a fenti összetett feladatok teljeskörű megodása mellett is alacsony költségekkel magas üzembiztonság éhető el.