Felhasználási feltételek és adatvédelmi tájékoztató

 

Az SMP SZERVIZ KFT. http://www.smpszerviz.hu weboldalának felhasználója a honlap látogatója. A felhasználó a honlap látogatásával egyben elfogadja a honlap felhasználási feltételeit.

Az adatvédelmi irányelveink arról szólnak, milyen gyakorlatot követünk az oldalon közzétett, a felhasználóktól származó adatok gyűjtése, felhasználása és megosztása során. Kérjük, olvassa el a Felhasználási feltételek teljes szövegét, mielőtt adatokat ad meg ezen az oldalon.

Ha Felhasználási feltételeinkben változás történik, a változtatások felkerülnek a weboldalra. Kérjük, bizonyos időközönként ellenőrizze a „Felhasználási feltételek és adatvédelmi tájékoztatót”, különösen mielőtt személyes azonosításra alkalmas információkat közölne az oldalon keresztül. A felhasználó automatikusan elfogadja a Felhasználási feltételek és adatvédelmi tájékoztató változásait azzal, hogy a változtatás után a honlapot tovább használja.

 

Miközben a weboldalon lapozgat, lehetőség van bizonyos adatok passzív gyűjtésére (tehát anélkül, hogy aktívan megadná az információkat) különböző technológiák segítségével, ilyenek például az Internet Protocol címek, cookie-k, Internet tag-ek, illetve navigációs adatgyűjtések. A weboldal látogatásával Ön beleegyezik ezek használatába.

Weboldalunkon szerepelhetnek linkek vagy más weboldalakra történő utalások. Kérjük annak tudomásulvételét, hogy nem ellenőrzünk más weboldalakat, és adatvédelmi irányelveink sem érvényesek ilyen weboldalakra. Javasoljuk, hogy minden olyan weboldalnak, amelyre belép, olvassa el az adatvédelmi irányelveit.

 

A http://www.smpszerviz.hu weboldalon található összes tartalom (szöveg, fotó, video), az oldalak kialakítása, beleértve az adatszerkezetet, struktúrát is, az SMP SZERVIZ Kft. szellemi tulajdona és szerzői jogi törvények védelmét élvezi. Tartalmat letölteni csak személyes célra lehet, a tartalom másolása, módosítása, sokszorosítása, továbbadása, kereskedelmi forgalomba hozatala, személyes céltól eltérő bármely egyéb célra történő felhasználása az SMP SZERVIZ Kft előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos.

A honlapról információkat átvenni csak eredeti formában lehet azzal a feltétellel, hogy egyértelműen meg kell jelölni az információ forrásául szolgáló oldalt www.smpszerviz.hu/aloldal formában.

A honlap tartalmának jogosulatlan felhasználása jogi következményekkel jár.

 

Az SMP SZERVIZ Kft, mint a weboldal tulajdonosa minden ésszerűen elvárhatót megtesz azért, hogy az oldalon aktuális és pontos információkat helyezzen el, de nem vállal felelősséget a közölt információk aktualitásáért, pontosságáért vagy teljességéért. Az oldal tulajdonosát nem terheli felelősség semmiféle olyan kárért, amely felhasználóinak az oldalhoz való hozzáféréséből vagy hozzá nem féréséből eredhet, illetve abból, hogy a felhasználók az oldalon közölt információkra támaszkodtak.

 

A weboldal speciális elemei,  ezek jellemzői és a velük kapcsolatos adatvédelmi tájékoztató:

 

A www.smpszerviz.hu weboldalon megadott adatok kezelője az SMP SZERVIZ KFT.

A Kapcsolat menüpont „Kérdése van? Írjon nekünk!” üzenetküldési felület használatakor a következő adatokat kell megadni:

  • Név

  • e-mail cím

Az adatkezelés célja kapcsolattartás, illetve a Felhasználó üzenetére történő válaszadás.
Az adatokat mindaddig megőrizzük, amíg a felhasználó nem kéri az adatai törlését a rendszerből a szerviz@smp.hu címre küldött levélben, vagy postacímünkre küldött levélben: SMP SZERVIZ KFT. 1139 Budapest, Fiastyúk utca 57. út. A felhasználónak jogában áll, hogy megtekintse és frissítse személyes adatait.

Az adatok megadásával Felhasználó kifejezett hozzájárulását adja az általa megadott személyes adatok kezeléséhez.

 

Vonatkozó jogszabályok:

 

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

2003. évi XCVII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény módosításáról

2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól 
2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről

 

Jogorvoslati lehetőségek:

 

Az SMP SZERVIZ KFT. mindent megtesz annak érdekében, hogy a személyes adatokat a jogszabályokban előírt módon kezelje. Amennyiben Felhasználó ennek ellenére úgy érzi, hogy sérült a személyes adatok védelméhez való joga, kérjük azt haladéktalanul jelezze a Szabadtéri Néprajzi Múzeum felé a következő módok valamelyikén:  szerviz@smp.hu címre küldött levélben, vagy postacímünkre küldött levélben (SMP SZERVIZ KFT. 1139. Budapest, Fiastyúk utca 57.).

Amennyiben Felhasználó úgy érzi, hogy az SMP PC SZERVIZ Kft.  nem tudott a Felhasználó számára kielégítő megoldást nyújtani problémájára, jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél. Ilyen szerv a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.), a bíróság, és a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (cím:1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.), amely az elektronikus reklámokhoz kapcsolódó kérdésekben illetékes.